Σημαντικό Μήνυμα Μπαταρίας

Το παρακάτω μήνυμα εμφανίζεται όταν δεν είναι εφικτή η επαλήθευση της μπαταρίας του iPhone  σας και δεν υπάρχουν διαθέσιμες καταγραμμένες πληροφορίες για την υγεία της μπαταρίας. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην εγκατάσταση μιας μπαταρίας που δεν είναι γνήσια μπαταρία. Θα εμφανίζεται μια γνωστοποίηση στην οθόνη κλειδώματος για τις 4 πρώτες ημέρες που χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας και στην εφαρμογή Ρυθμίσεις για 15 ημέρες. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, μπορείτε να βρείτε τη γνωστοποίηση μεταβαίνοντας στις Ρυθμίσεις > Μπαταρία > Υγεία μπαταρίας.

 

Δεν είναι δυνατό να επαληθευτεί ότι αυτό το iPhone έχει γνήσια μπαταρία Apple. Δεν διατίθενται πληροφορίες υγείας για αυτήν την μπαταρία. Μάθετε περισσότερα…

Το παρόν μήνυμα ισχύει για το iPhone XS, το iPhone XS Max, το iPhone XR και νεότερα μοντέλα.

Ενδέχεται να εμφανίζεται μια πρόσθετη γνωστοποίηση που αναφέρει «Η Apple ενημέρωσε τις πληροφορίες συσκευής για αυτό το iPhone». Αυτό σημαίνει ότι η Apple έχει ενημερώσει τις πληροφορίες συσκευής που διατηρούνται για το συγκεκριμένο iPhone για τις ανάγκες σέρβις, την ανάλυση ασφάλειας και τη βελτίωση μελλοντικών προϊόντων.

Αυτές οι γνωστοποιήσεις δεν επηρεάζουν τη δυνατότητα χρήσης του iPhone ή της μπαταρίας.