Σημαντικό Μήνυμα Οθόνης

Το παρακάτω μήνυμα εμφανίζεται όταν δεν είναι εφικτή η επαλήθευση της οθόνης του iPhone  σας. Θα εμφανίζεται μια γνωστοποίηση στην οθόνη κλειδώματος για τις 4 πρώτες ημέρες που χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας και στην εφαρμογή Ρυθμίσεις για 15 ημέρες. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, μπορείτε να βρείτε τη γνωστοποίηση μεταβαίνοντας στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Πληροφορίες.

 

 

Δεν είναι δυνατό να επαληθευτεί ότι αυτό το iPhone έχει γνήσια οθόνη Apple. Μάθετε περισσότερα…”

Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται σε μοντέλα iPhone 11 ή μεταγενέστερα. Ενδέχεται να εμφανίζεται μια πρόσθετη γνωστοποίηση που αναφέρει «Η Apple ενημέρωσε τις πληροφορίες συσκευής για αυτό το iPhone». Αυτό σημαίνει ότι η Apple έχει ενημερώσει τις πληροφορίες συσκευής που διατηρούνται για το iPhone σας για τις ανάγκες σέρβις, την ανάλυση ασφάλειας και τη βελτίωση μελλοντικών προϊόντων.

Αυτές οι γνωστοποιήσεις δεν επηρεάζουν τη δυνατότητα χρήσης του iPhone ή της οθόνης.